Menu

Chairman’s Message

Tarih boyunca hakkında  kitaplar, eserler, binlerce makalelerin yazıldığı, sesli ve görsel çalışmaların yapıldığı, adını kutsallığından alan, etrafının bereketli ve cazibesinin yüksekliğinden olsa gerektir ki tarihte 40 defa kuşatılmış, onlarca defa harabeye çevrilmiş, tarumar edilmiş ve her defasında yeniden inşa edilmiş, 26 defa sahiplik değiştirmiş mukaddes bir şehirdir Kudüs. Çok zor şartlar atlatmış ve halen de sıkıntılı süreçler geçirse de Kudüs’ tarih boyunca hep bir barış şehri olarak isimlendirmişlerdir. Zira herkes orada huzur bulmuş, mutlu olmuştur. Genlerden süzülerek gelen bir mutluluk adeta… Herkes Kudüs’ü önemsemiş ve öteden beri Kudüs’le bağını sürekli kılmıştır.

Biz Müslümanlar için de Kudüs’ün ehemmiyeti manevi dinamiklerimizin ana prensipleriyle ilintili olduğu için yüksektir. Kudüs’te yapılanlar ve yapılacakların ilhamını ve yükümlülüklerimizi; kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’in sünneti ve ecdadımızın ortaya koyduğu anlayış ve uygulamalarından alırız.

Kudüs için çalışmak,Kudüs için kalıcı güzel hizmetler yapmak, idrak sahibi her Müslümanın arzusudur. Kudüs için dışardan gazel okunmaz. Kudüs tarihsel bütünlüğü içerisinde düşünülür ve yaşanır. Kudüs’e ziyaret için gelenlerin tekrar ve tekrar gelmek istemelerinin kalbî derinliği vardır.

Dünyada hakkın,adaletin,sevginin,muhabbetin hakim olması, tarihte olduğu gibi Kudüs’ün barış şehri olarak kalabilmesi,maddi ilimlerle manevi ilimleri mezcederek içselleştiren, müdrik olarak yaşayan, olup bitenleri tüm boyutlarıyla sentez yapıp tatbik edebilen,kültürlü – bilgili gençler sayesinde olabilecektir ancak.

Bu minvalde biz, KUDSİDER Uluslararası Kudüs Siyasi ve Hukuki İişkiler Forumu olarak Kudüs’ü Siyasi ve Hukuki anlamda Ulusal ve Uluslararası alanda Dünya gündeminde tutmak ve vicdan sahibi herkesin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesine yardımcı olmaktır.

Rabbim bizlere bu uğurda muvaffakiyetler ihsan etsin

Sevgi ve Saygılarımızla

 

Kamil ARSLAN
President